Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Dừng , say và chậm rãi vào !!!

Thẻ: rock

Thomas Edison
Thomas EdisonAmerican inventor & Business man
Read More

Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.

"Thiên tài chỉ có 1% cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi."

Henry Ford
Henry FordFounder, Ford Motor Company
Read More

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.

"Sự thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại, đó là lúc chúng ta càng thông thái hơn."

B. C. Forbes
B. C. ForbesFounder, Forbes
Read More

If you don't drive your business, you will be driven out of business.

"Nếu bạn không điều hành được công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ bị chính nó điều khiển"

Bill Gates
Bill GatesCo-Founder, Microsoft
Read More

It's fine to celebrate success but it is more importantant to heed the lession of failure.

"Ca tụng thành công là điều tốt, nhưng lưu tâm thất bại mới là điều quan trọng hơn."

Steve Jobs
Steve JobsCo-Founder, Apple
Read More

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

"Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng."

Warren Buffett
Warren BuffettCEO, Berkshire Hathaway
Read More

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.

"Phải mất 20 năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ cần năm phút để hủy hoại nó. Nếu bạn nghĩ đến điều đó, bạn sẽ hành xử khác."

Richard Branson
Richard BransonFounder Virgin Group
Read More

Sorew it. Let's do it.

"Mặc kệ nó, làm tới đi."