Paidverts (PV) là một chi nhánh con của site Mytrafficvalue.com (MTV) là trang đầu tư uy tín có trên 3 năm hoạt động. MTV được tạo dựng bởi một doanh nghiệp đã được cấp giấy hoạt động ở chính quyền sở tại. Khác với MTV, PV chuyên về dạng đầu tư kiếm tiền bằng click quảng cáo hàng ngày, nhưng đặc biệt là chấp nhận thành viên tham gia miễn phí kiếm tiền mà không cần phải đầu tư một khoản nào cả. Thường thì thành viên tham gia miễn phí có thể kiếm được đến 0,25$/ngày bằng việc click quảng...

More