Nói đến Notepad chắc hẳn ai cũng biết hoặc từng nghe qua. Notepad là trình soạn thảo văn bản đơn giản nhất và vô cùng thoải mái trong việc tạo ra các tập tin văn bản cơ bản. Chúng được lưu dưới dạng file .txt mà không có bất kỳ định dạng nào. Với cách thức như vậy, Notepad được sử dụng để viết mã nguồn phù hợp cho các tập tin hệ thống để sử dụng, chỉnh sửa trong môi trường DOS. Notepad không chỉ hữu ích trong việc tao ra các văn bản đơn giản mà còn là công...

More