Con người ngày nay đã phát triển trình độ công nghệ, kỹ thuật và kinh tế vượt xa những thế hệ đi trước. Chúng ta biến những điều không thể thành có thể trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, mẹ thiên nhiên là một thứ mà con người chúng ta vẫn rất bé nhỏ khi đối mặt. Năm 2014 là một năm không mấy sáng sủa của nền kinh tế thế giới khi bị ảnh hưởng ít nhiều từ những cơn thịnh nộ của thiên nhiên gây ra. Cục Phòng Chống Thiên Tai Thế Giới đã thống kê những thiệt...

More