Ngược dòng lịch sử  Năm 1997, Microsoft đã trở thành người khổng lồ Windows với tổng tài sản lên tới 250 tỉ USD, còn Apple chỉ có vẻn vẹn 6 tỉ USD, nếu tính cả số tiền 150 triệu USD mà “táo khuyết” đã được Microsoft cho vay trước bờ vực phá sản. Vậy mà khi được hỏi về việc sử dụng Adobe Flash, Bill Gates khẳng định “CÓ” còn Steve Jobs đã quyết định nói “KHÔNG”. Chúng ta nên biết rằng tại thời điểm ấy, có tới 75% video trực tuyến được xem bằng Adobe Flash, cài đặt trên 98% máy tính để bàn,netbook, smartbook với hơn 35...

More