Google đang thử nghiệm hiển thị nút Chat trực tiếp trong Local Business Box (ô tìm kiếm địa phương) trong kết quả tìm kiếm cho một số doanh nghiệp. Matt Gibstein đã đăng trên Twitter ảnh chụp màn hình chức năng chat trong hộp hiển thị thông tin của doanh nghiệp kết quả tìm kiếm của Google. Nút chat được hiển thị trong ô thông tin doanh nghiệp và khi bấm vào nút chat sẽ tự động mở lên cửa sổ chat của phần mềm Google Chat/ Hangouts của Google. Chức năng chat sẽ giúp cho nhân viên của công ty...

More