Anvi AD Blocker Ultimate có thể chặn quảng cáo nhúng trong các website giúp tiết kiệm băng thông và tải trang nhanh hơn. Tải Anvi AD Blocker Ultimate tại đây (dung lượng 7,88MB), tương thích Windows XP/Vista/7/8. Cài đặt xong, bạn chạy chương trình. Chức năng chặn quảng cáo theo thời gian thực sẽ tự động kích hoạt, bạn chạm biểu tượng bàn tay ở khay đồng hồ xem thông tin chi tiết (số lượng quảng cáo đã quét và bị chặn). Để thay đổi các thiết lập của Anvi AD Blocker Ultimate như cho phép khởi động cùng Windows,...

More